บุญญาดา โยคะเชียงราย

เน้นการดูแลผู้ฝึกอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพ
จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าฝึกในแต่ละคลาส 6-10 ท่าน
แบ่งคลาส ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • โยคะเปล   (Yoga on Rope)
  • โยคะบอล  (Piyo on ball)
  • หฐโยคะ    (Hatha yoga)
  • หฐโฟลว์   (Hatha Flow)

ดูตารางเรียน

Copyright by Boonyada-yoga.com โยคะเชียงราย