บุญญาดา โยคะเชียงราย

Boonyada Yoga Studio Chiang Rai

เน้นการดูแลผู้ฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพ
จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าฝึกในแต่ละคลาส 6-10 ท่าน

แบ่งคลาส ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

โยคะเปล / Yoga on Rope

โยคะบอล / Piyo on ball

หฐโยคะ / Hatha yoga

หฐโฟลว์ / Hatha Flow

STUDIO

ภายในห้องเรียน

PRICES

ราคา และ โปรโมชั่น

ลูกค้ารายครั้ง

รบกวนนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน

คลาสเรียนและเวลาอาจเปลี่ยนแปลง

โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวก

หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในกรณีที่ ครูยกเลิกคลาส จะชดเชยเวลาให้ตามที่หยุดตามจริง
รายเดือน / รายครั้ง

หฐโยคะ

1,200฿
1,200฿

 • หฐโยคะ  เรียน วันจันทร์ , อังคาร , พุธ
  รายครั้ง 200 บาท
  คอร์สละ 1,200 บาท/14 ครั้ง
  ใช้ภายใน 30 วัน

โยคะเปล ฟิตบอล

1,200฿
1,200฿

 • โยคะเปล / ฟิตบอล (พฤหัสบดี)
  แทรมโพลีน (ศุกร์)


  เรียน วันพฤหัสบดี , ศุกร์
  รายครั้ง 200 บาท
  คอร์สละ 1,200 บาท/8 ครั้ง
  ใช้ภายใน 30 วัน

ทุกวัน

1,800฿
1,800฿
 • หฐโยคะ
  โยคะเปล
  ฟิตบอล
  แทรมโพลีน

  เรียน วันจันทร์-ศุกร์
  รายครั้ง 200 บาท
  คอร์สละ 1,800 บาท/25 ครั้ง
  ใช้ภายใน 45 วัน
คลาสไพรเวท / Private

CONTACT

ติดต่อเรา

Location

GOOGLE MAP
097-456-2441Call us

บุญญาดา โยคะเชียงราย

Copyright by Boonyada-yoga.com