ประกาศ / Announcement

ขณะนี้ Facebook Page บุญญาดาโยคะ
ไม่สามารถตอบข้อความลูกค้าได้ กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์

Currently Facebook Page Boonyada Yoga
Unable to reply to customer messages Please contact me by phone.

บุญญาดา โยคะเชียงราย

Boonyada Yoga Studio Chiang Rai

เน้นการดูแลผู้ฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพ
จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าฝึกในแต่ละคลาส 6-10 ท่าน

แบ่งคลาส ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

โยคะเปล / Yoga on Rope

โยคะบอล / Piyo on ball

หฐโยคะ / Hatha yoga

หฐโฟลว์ / Hatha Flow

STUDIO

ภายในห้องเรียน

PRICES

ราคา และ โปรโมชั่น

ลูกค้ารายครั้ง

รบกวนนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน

คลาสเรียนและเวลาอาจเปลี่ยนแปลง

โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวก

หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในกรณีที่ ครูยกเลิกคลาส จะชดเชยเวลาให้ตามที่หยุดตามจริง
รายเดือน / รายครั้ง

หฐโยคะ

1,200฿
1,200฿

 • หฐโยคะ  เรียน วันจันทร์ , อังคาร , พุธ
  รายครั้ง 200 บาท
  คอร์สละ 1,200 บาท/14 ครั้ง
  ใช้ภายใน 30 วัน

โยคะเปล ฟิตบอล

1,200฿
1,200฿

 • โยคะเปล / ฟิตบอล (พฤหัสบดี)
  แทรมโพลีน (ศุกร์)


  เรียน วันพฤหัสบดี , ศุกร์
  รายครั้ง 200 บาท
  คอร์สละ 1,200 บาท/8 ครั้ง
  ใช้ภายใน 30 วัน

ทุกวัน

1,800฿
1,800฿
 • หฐโยคะ
  โยคะเปล
  ฟิตบอล
  แทรมโพลีน

  เรียน วันจันทร์-ศุกร์
  รายครั้ง 200 บาท
  คอร์สละ 1,800 บาท/25 ครั้ง
  ใช้ภายใน 45 วัน
คลาสไพรเวท / Private

CONTACT

ติดต่อเรา

Location

GOOGLE MAP
097-456-2441Call us

บุญญาดา โยคะเชียงราย

Copyright by Boonyada-yoga.com